År 1989 1999 2001 2002 2003 2004
Behandling Konstateret testikelkræft, en øm knude i venstre testikel.
CT scaning viste en knude i bughulen.

Operation. Fjernet venstre testikel.
Kemo behandling.
4*1 uge med Cisplatin, VP-16 og Bleomycin.

Efter 4. Kemo behandling blev jeg erklæret rask 

Konstateret tilbagefald af min kræftsygedom denne gang i den bagerste del af bughulen.

2*1 uge kemo behandling med Cisplatin, VP-16 og Bleomycin.

Ifosfamid i forbindelse med højdosis.

Højdosisbehandling
 hvor jeg fik udskifte stamcellerne i min rygmarv.
Efter første højdosisbehandling der var ved at tage livet af mig sagde jeg nej til  2.serie  højdosis.

Operation i bughulen.

Efter operation blev jeg erklæret rask.

 

Nyt tilbagefald.

Kemo med Taxol
Bleomycin.

Efterbehandling med Vepisid.

Nyt tilbagefald Også denne gang i den bagerste del af bughulen.

Operation i bughulen.
Kemo med Topetecan. ambulant i 5 dage.

Ifosfamid.

Efter nogle del kontroler viste en PET_CT scaning at der var tilkommet et par små knuder i min venstre lunge. Og at der stadigvæk var en knude i min bughule.

Knuden blev fjernet ved en operation.

For at bekæmbe det i min lunge får jeg ambulant kemo Doxorubicin (Adriamycin)

Temodal kemopiller som oprindelig er tiltænkt hjernecancer.

 

Ny kemoterapi med oxaliplain og gemcitasin. Da mine kræftceller var blevet resistensen overfor Temodal 
Tillægsstoffer.   Zofran, temesta,
Premesolon.
mod kvamle.

Neupogen for at øge produktion af mine hvideblodlemmere.

Zofran, temesta,
Premesolon.
mod kvamle.
Zofran,
Premesolon
. mod kvamle.

Neupogen for at øge produktion af mine hvideblodlemmere.

 

Zofran,
Premesolon
. mod kvamle.

Neupogen for at øge produktion af mine hvideblodlemmere.

Zofran,
Premesolon
. mod kvamle.